Piekļūstamības paziņojums

Ministru kabinets saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Kino Auseklis Talsi tīmekļvietni - https://kinotalsi.lv/

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode - VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Cik piekļūstama ir šī tīmekļvietne?

Ministru kabineta tīmekļvietne atbilst noteikumiem Nr. 445.

Šī tīmekļvietne pēdējo reizi tika izvērtēta 20.03.2024. Izvērtēšanu veica tīmekļvietnes izstrādātājs SIA "SEM.LV".

 Izvērtējumu apliecinošs dokuments:

 Piekļūstamības paziņojums

Atsauksmēm un saziņai

Mēs nepārtraukti cenšamies uzlabot šīs tīmekļvietnes piekļūstamību.

Ja Jūs konstatējat kādas problēmas vai nepilnības, kas nav minētas šajā paziņojumā, vai vēlaties saņemt nepiekļūstamo saturu citā formātā, sazinieties ar mums.

E-pasts: mara.cebere@talsi.lv

Mēs izskatīsim Jūsu pieprasījumu un sniegsim atbildi 7 darba dienu laikā.